Digitale kurs i helse og omsorg

  • Vikar kurs
  • Pårørendekurs
  • Kompetanseheving
  • Veiledning
  • Lederstøtte


Vikar kurs

Kurset inneholder moduler med flere korte og lett forståelige leksjoner. Modulene inneholder det du i hovedsak trenger for å jobbe som vikar innenfor helse og omsorg. Vi viser til eksempler både fra institusjon og de som bor i eget hjem. Kurset er digitalt slik at du kan gjennomføre det når du vil og hvor du vil.


Kursholdere

Wenche Mikalsen

Daglig leder/ kursholder

Wenche Mikalsen er sykepleier med videreutdanning i geriatri og veiledning. Er også utdannet NLP Master Practictioner Coach. Hun har jobbet mange år i eldreomsorgen og demensomsorgen spesielt, både som sykepleier og leder. Har de siste årene jobbet som veileder for sykepleierstudenter i praksis.


Marita albertsen

Kursholder

Marita Albertsen har lang erfaring fra helsevesenet. Startet som ferievikar i 1996. Da som ufaglært. Nå som sykepleier med videreutdanning som Akuttsykepleier og Mastergrad i flerfaglig helse. Jobber i dag som universitetslektor ved UiT og spesialsykepleier ved Senja kommune. Liker å undervise og brenner for at du skal lære hva det vil si å jobbe med mennesker.  

 

Vikar kurs

Kurset vil være med å bidra til at:


 
Pasientene får en trygg og forsvarlig helsehjelp
De som skal jobbe med pasienter føler seg trygg i den jobben de er satt til 
Ledere kan være trygge på at de har sørget for tilstrekkelig opplæring i alle ledd 
Kontakt for mer informasjon
Pårørendekurs

Demens i familien

Mange er usikker på hvordan man skal forholde seg til personer med demens.  Dette digitale kurset handler om hva demens er, og hvordan du best kan kommunisere og hjelpe en person med demens. Du vil lære hvordan hjernen er satt sammen, de ulike demens typene og hvordan de utarter forskjellig. Du vil også få noen verktøy som hjelper deg å håndtere uro og utfordrende adferd.